پلتفرم شتابدهی وینوهاب

میدانگاه مجازی نوآوری

ما با ارائه تمامی خدمات موردنیاز رشد تیم‌های استارتاپی شامل آموزش‌های مدون کارآفرینی، چالش‌های هفتگی، منتورینگ، منابع تکمیلی، جذب سرمایه و سایر امکانات به صورت کاملا مجازی، در کنار تیم‌ها و سازمان‌های پیشرو هستیم.
هدف وینوهاب، توسعه فرصت‌های کارآفرینی برای همه فارسی‌زبانان در سرتاسر جهان است.

آموزش راه‌اندازی کسب و کار با وینوهاب

با قدم گذاشتن در مسیر آموزش کارآفرینی با وینوهاب، مراحل زیر را طی خواهید کرد. ما در طول این مسیر در کنارتان هستیم.


پلتفرم شتابدهی وینوهاب

میدانگاه مجازی نوآوری

ما با ارائه تمامی خدمات موردنیاز رشد تیم‌های استارتاپی شامل آموزش‌های مدون کارآفرینی، چالش‌های هفتگی، منتورینگ، منابع تکمیلی، جذب سرمایه و سایر امکانات به صورت کاملا مجازی، در کنار تیم‌ها و سازمان‌های پیشرو هستیم.
هدف وینوهاب، توسعه فرصت‌های کارآفرینی برای همه فارسی‌زبانان در سرتاسر جهان است.

آموزش راه‌اندازی کسب و کار

با قدم گذاشتن در مسیر آموزش کارآفرینی با وینوهاب، مراحل زیر را طی خواهید کرد. ما در طول این مسیر در کنارتان هستیم.


ثبت‌نام فردی و تیمی

اگر قصد آموزش کارآفرینی و توسعه کسب و کارتان به کمک وینوهاب را دارید، از اینجا رایگان ثبت‌نام کنید و گام اول را مهمان ما باشید.

ثبت نام سازمانی

اگر نماینده سازمان هستید و قصد همکاری با وینوهاب را دارید، با کلیک روی دکمه زیر وارد بخش سازمانی وینوهاب شوید.

ثبت‌نام فردی و تیمی

اگر قصد آموزش کارآفرینی و توسعه کسب و کارتان به کمک وینوهاب را دارید، از اینجا رایگان ثبت‌نام کنید و گام اول را مهمان ما باشید.

ثبت‌نام سازمانی

اگر نماینده سازمان هستید و قصد همکاری با وینوهاب را دارید، با کلیک روی دکمه زیر وارد بخش سازمانی وینوهاب شوید.

ثبت‌نام فردی و تیمی

اگر قصد آموزش کارآفرینی و توسعه کسب و کارتان به کمک وینوهاب را دارید، از اینجا رایگان ثبت‌نام کنید و گام اول را مهمان ما باشید.

ثبت‌نام سازمانی

اگر نماینده سازمان هستید و قصد همکاری با وینوهاب را دارید، با کلیک روی دکمه زیر وارد بخش سازمانی وینوهاب شوید.

خدمات منتورینگ و مشاوره کسب و کار

شبکه بزرگ منتورینگ وینوهاب با داشتن بیش از 250 منتور از برترین‌های اکوسیستم استارتاپی کشور، آماده است برای حل مشکلات و سوالات شما در زمینه‌های مختلف کسب و کار کمک کند.

همکاران تجاری ما

در حوزه کسب و کار و سرمایه‌گذاری

همکاران تجاری ما

در حوزه کسب و کار و سرمایه‌گذاری