جذب سرمایه

جذب سرمایه با وینوهاب

وینوهاب با داشتن شبکه‌ گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، کمک می‌کند تا شانس جذب سرمایه برای کسب و کار استارتاپی خود را پیدا کنید. برای  درخواست جذب سرمایه با پر کردن فرم زیر، اطلاعات ایده و یا کسب و کار شما در اختیار شبکه سرمایه‌گذاران وینوهاب قرار می‌گیرد.

  • *مدت زمان ویدئو حداکثر 5 دقیقه و تصویر ارائه‌دهنده در آن مشخص باشد.

  • *مدت زمان ویدئو حداکثر 5 دقیقه و تصویر ارائه‌دهنده در آن مشخص باشد.