استارتاپ ها

وینوهاب به استارتاپ ها کمک می کند تا با استفاده از روش های علمی و کاربردی ایده پیشنهادی خود را در دنیای واقعی ( یا کمترین میزان هزینه و صرف زمان کمتری نسبت به روش های دیگر) آزمون نمایند و مسیر رشد و توسعه استارتاپ خودرا با ریسک کمتری سپری کنند.

مراحل شرکت در دوره پیش شتابدهی:

 1. ثبت نام در سایت وینوهاب
 2. تکمیل فرم های موجود در سایت
 3. دسترسی به پنل پیش شتابدهی

مراحل پذیرش در دوره شتابدهی:

 1. ساخت MVP در پایان دوره پیش شتابدهی
 2. درخواست جذب سرمایه از سوی استارتاپ
 3. غربالگری استارتاپ از سوی کارشناسان وینوهاب
 4. ارایه فایل معرفی استارتاپ به سرمایه گذاران
 5. جذب سرمایه از سوی سرمایه گذاران
 6. دسترسی به پنل شتابدهی

مراحل پذیرش در دوره شتابدهی (در صورتی که استارتاپ شما نیاز به سرمایه گذار ندارد و فقط مایل به شرکت در برنامه شتابدهی وینوهاب هستید):

 1. ثبت نام در سایت وینوهاب
 2. تکمیل فرم های موجود در سایت
 3. غربالگری استارتاپ جهت ورود به دوره شتابدهی
 4. پرداخت هزینه دوره شتابدهی
 5. دسترسی به پنل شتابدهی

جهت ورود به مرحله پیش شتابدهی الزامات خاصی وجود ندارد، اما شرایط ورود به دوره شتابدهی شامل موارد زیر است:

 1. دارا بودن MVP
 2. غربالگری استارتاپ ها و بررسی ابعاد مختلف استارتاپ در حوزه های مختلفی همانند بازار، اجرایی بودن ایده، پتانسیل جذب مشتری، رقبا و غیره
 3. تایید کارشناسان وینوهاب جهت ارایه استارتاپ به سرمایه گذاران
 4. جذب سرمایه (اگر تمایل به جذب سرمایه دارید و دوره پیش شتابدهی را نیز در وینوهاب سپری کرده اید) جهت ورود به دوره شتابدهی

در صورتی که استارتاپ ها بتوانند سرمایه گذاران عضو وینوهاب را در مرحله شتابدهی متقاعد به جذب سرمایه کنند، سرمایه گذاران مبلغ 50 میلیون تومان سرمایه (به صورت نقدی و غیرنقدی و به ازای هر استارتاپ) را به منظور تسهیل فرآیند رشد استارتاپ ها در اختیارشان می گذارند. 

شتابدهنده مجازی وینوهاب، در ازای ارایه خدمت و سرمایه، به استارتاپ ها سهام (به میزان 15%) دریافت می نماید.

از زمان پذیرش استارتاپ در دوره پیش شتابدهی، استارتاپ به مدت 8 هفته می تواند از خدمات و آموزش های این دوره استفاده نماید. همچنین پس از پذیرش استارتاپ در دوره شتابدهی، مدت زمان استفاده از خدمات شتابدهی وینوهاب، 6 ماه می باشد.

سرمایه گذار

شتابدهنده مجازی وینوهاب بستری امن و با ریسک کمتری را برای سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری خطرپذیر بر روی استارتاپ ها فراهم می آورد. همچنین سرمایه گذاران در این مجموعه می توانند از کارشناسان و مشاوران در حوزه سرمایه گذاری نیز جهت سرمایه گذاری هوشمندانه تر بهره مند شوند و جهت حمایت از ایده ها و استارتاپ های خلاقانه اقدامی اصولی و مفید انجام دهند و به رشد و توسعه فضای کارآفرینی کشور کمک نمایند.

خدمات قابل ارایه به سرمایه گذاران در وینوهاب به شرح ذیل می باشد:

 1. امکان مشاهده تمامی استارتاپ هایی که دوره پیش شتابدهی را در مجموعه وینوهاب با موفقیت سپری کرده اند.
 2. امکان سرمایه گذاری بر روی استارتاپ های موفق
 3. امکان رصد فعالیت استارتاپ های سرمایه گذاری شده
 4. امکان دریافت محتواهای آموزشی مرتبط با حوزه سرمایه گذاری
 5. امکان دسترسی به پنل اختصاصی جهت سرمایه گذاری و مدیریت تیم های استارتاپی سرمایه گذاری شده

تمامی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی علاقمند به اکوسیستم کارآفرینی می توانند عضوی از خانواده سرمایه گذاران وینوهاب گردند.

مراحل عضویت در سرمایه گذار در وینوهاب به شرح ذیل می باشد:

 1. ثبت نام به عنوان سرمایه گذار در سایت
 2. تکمیل فرم های مربوطه
 3. انعقاد قرارداد همکاری از سوی وینوهاب با سرمایه گذار
 4. عضویت در وینوهاب و دسترسی به پنل سرمایه گذاران

سرمایه گذاران در ازای ارایه سرمایه به استارتاپ ها میزان 10 درصد از سهام آن ها را دریافت می نمایند.

مربیان و منتورها

منتورهای عضو وینوهاب می توانند خدمات منتورینگ خود را بدون محدودیت جغرافیایی به افراد و استارتاپ ها ارایه نمایند.

مشاوران می توانند با عضویت در وینوهاب از خدمات و امکانات زیر استفاده نمایند:

 1. امکان دسترسی به پنل اختصاصی جهت مدیریت خدمات منتورینگ
 2. امکان مدیریت درخواست های مشاوره
 3. امکان تنظیم جلسات مشاوره در پلتفرم
 4. امکان دریافت و ارسال گزارشات مرتبط با استارتاپ ها
 5. امکان دسترسی به بخش اعظمی از محتواهای آموزشی و ابزارهای کاربردی جهت استفاده در جلسات منتورینگ

شتابدهنده مجازی وینوهاب در راستای افزایش کارآمدی و بازده خدمات مشاوره، مشاوران را بر اساس میزان تجربیات، تحصیلات آن ها، سابقه فعالیت در حوزه ارایه مشاوره و همچنین حوزه تخصصی ارایه خدمت پذیرش می نماید.

مراحل جذب منتورها در وینوهاب به شرح ذیل می باشد:

 1. ثبت نام به عنوان منتور در سایت
 2. تکمیل فرم های مربوطه
 3. غربال منتورهای ثبت نامی
 4. تایید کارشناسان وینوهاب جهت دسترسی منتور به پنل اختصاصی
 5. دسترسی به پنل منتورینگ

سازمان ها و دانشگاه ها

وینوهاب می تواند پلتفرم پیش شتابدهی و شتابدهی خود را جهت مدیریت تیم های استارتاپی برای سازمان ها و دانشگاه ها شخصی سازی نموده و در اختیار آن ها قرار دهد. همچنین برخی از سازمان هایی که قصد ایجاد نوآوری در سازمان خود را دارند نیز می توانند استارتاپ های مورد نیاز خود را در پلتفرم وینوهاب جستجو و برای فعالیت های سازمان خود جذب نمایند.

 1. ثبت نام در سایت
 2. ثبت درخواست مورد نظر
 3. دریافت درخواست توسط کارشناسان وینوهاب
 4. اقدام برای اجرای درخواست

جهت استفاده از خدمات وینوهاب توسط سازمان ها و دانشگاه ها الزامات و محدودیت خاصی وجود ندارد.