فراخوان جذب استارتاپ در حوزه معدن

با توجه به ضرورت ایجاد و افزایش نوآوری در صنعت معدن جهت رفع چالش های موجود در این حوزه و افزایش مزیت رقابتی در بازار موجود، و همچنین با در نظر گرفتن نقش موثر استارتاپ ها در ارتقای بهره وری در این حوزه، شتابدهنده مجازی وینوهاب به منظور کمک به توسعه کارآفرینی و نوآوری در حوزه صنعت معدن اقدام به جذب ایده ها و استارتاپ ها  در حوزه مذکور نموده است.

همچنین این شتابدهنده به ایده ها و استارتاپ های برتر جهت کمک به رشد و توسعه آن ها خدمات زیر را ارایه می دهد:

  1. آموزش های کاملا علمی و کاربردی
  2. سرمایه
  3. منتورینگ تخصصی
  4. بازار برای رشد و توسعه استارتاپ
  5. امکان استفاده از آزمایشگاه های تخصصی

استارتاپ ها با استفاده از خدمات فوق می توانند ایده و یا استارتاپ خود را در دنیای واقعی آزمون و اجرا کنند.  

لذا جهت ثبت نام در این فراخوان فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. همچنین لازم به ذکر است که کارشناسان وینوهاب پس از بررسی طرح های ارسالی شما، نهایتا ظرف یک هفته، نتیجه بررسی را طی تماس تلفنی و یا ارسال ایمیل به شما اعلام خواهند کرد. 

ورود