پیوستن به وینوهاب

به عنوان استارتاپ

اگر شما استارتاپ هستید و یا ایده خلاقانه دارید، می توانید با عضویت در شتابدهنده مجازی وینوهاب، ایده خود را بدون محدودیت زمانی و جغرافیایی پیاده سازی نمایید، سرمایه جذب کنید و استارتاپ خود را رشد دهید. 

استارتاپ‌های عضو شتابدهنده مجازی وینوهاب

به عنوان سرمایه‌گذار

سرمایه گذاران شتابدهنده مجازی وینوهاب

در صورتی که شما دارای سرمایه هستید و علاقه‌مند به سرمایه گذاری بر روی استارتاپ‌ها می‌باشید، می‌توانید از طریق شتابدهنده مجازی وینوهاب، ساتارتاپ‌های آماده جذب سرمایه را رصد کرده و بر روی استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری کنید. 

به عنوان منتور

در صورتی که شما دارای تخصص در حوزه‌های مختلف استارتاپی هستید و یا تجربه کافی در زمنیه ارایه مشاوره به استارتاپ‌ها را دارا می‌باشید، می‌توانید با عضویت در شتابدهنده مجازی وینوهاب خدمات مشاوره‌ای خود را به تمامی استارتاپ‌های عضو شتابدهنده مجازی وینوهاب، بدون محدودیت جغرافیایی ارایه دهید. 

منتورهای شتابدهنده مجازی وینوهاب

سازمان‌ها و دانشگاه‌ها

سازمان های عضو شتابدهنده مجازی وینوهاب

اشخاص حقوقی علاقمند به تعامل با استارتاپ‌ها، بدون نیاز به شتابدهنده، در هر زمان و با هر تعداد تیم، ‌می‌توانند از برنامه‌های شتابدهنده مجازی وینوهاب به عنوان خدمت استفاده نمایند. همچنین سازمان‌ها از طریق استارتاپ‌های عضو شتابدهنده مجازی وینوهاب می‌توانند در سازمان‌های خود نوآوری باز ایجاد نمایند. 

ورود