30 بهمن 1400

چطور مارکتینگ پلن طراحی کنیم؟ (به همراه مثال)

مارکتینگ پلن یا طرح بازاریابی چیست؟ چگونه طرح بازاریابی ایجاد کنیم؟ اهداف بازاریابی خود را تعیین کنید. مخاطبان خود را شناسایی کنید بودجه بازاریابی خود را […]