2 تیر 1400

قوانین طلایی در برندینگ استارتاپ

قوانین طلایی در برندینگ استارتاپ‌ها: هویت شما باید اصیل و معتبر باشد. کارها را بیش از حد پیچیده نکنید. انتظارات و قالب‌ها را در هم بشکنید. […]
30 خرداد 1400

برندینگ برای استارتاپ‌ها + راهنمای گام‌به‌گام

برندینگ چیست؟چرا برندینگ استارتاپ‌ مهم است؟نظر بزرگان کسب و کار درباره برندینگ استارتاپ‌جف بزوسهوارد شولتزریچارد برانسونروپرت مورداکبرندینگ برای شرکت‌های نوپامرحله 1: بازار هدف استارتاپ خود را […]