13 تیر 1400

17 نکته‌ای که باید در رابطه با ارائه استارتاپ به سرمایه‌گذار بدانید.

نکات مهم ارائه ایده استارتاپ به سرمایه‌گذار 1.سعی کنید ارائه استارتاپ به سرمایه‌گذار ساده باشد! 2.زمان‌بندی ارائه را مدیریت کنید. 3.داستان استارتاپ خود را بگویید. 4.تمرکز […]