11 مهر 1400

گفتگوی نشریه شنبه با مرتضی دانش، مدیرعامل وینوهاب

در این مصاحبه، مرتضی دانش از داستان کارآفرینی در ایران و چالش‌های آن گفته است. یکی از چالش‌های اکوسیستم کارآفرینی در حال حاضر، عدم شفافیت است. […]