31 فروردین 1400

استارتاپ‌های حوزه فناوری و 5 فاکتور موفقیتشان

راه اندازی استارتاپ‌های حوزه فناوری قبل از شروع استارتاپ‌های حوزه فناوری باید به فاکتورهای تاثیر گذار در موفقیت استارتاپ پرداخت. Bill Gross بنیان‌گذار Idealab ایده، تیم، بیزنس […]