سرمایه‌گذاری در نوآوری و فناوری، کلیدی است برای رشد اقتصادی پس از به اتمام رسیدن دوران همه‌گیر شدن بیماری است – و مهاجرت نیز کلید تقویت کننده آن است.
این مقاله طبق اظهارات کلار اونیل (Clare O’Neil) وزیر در سایه‌ی نوآوری، فناوری و کار آینده است.
او در سخنرانی روز چهارشنبه خود در باشگاه ملی مطبوعات استرالیا گفت که اقتصاد استرالیا به مدت چند دهه “پایدار” نبوده‌است. او همچنین اشاره کرد که رشد داخلی کند بوده‌است، و تعداد کسب و کارهای جدیدی که شروع به کار کرده‌اند کافی نبوده  و از میان کسب و کارهای جدید که شروع به کار کرده‌اند، هیچ‌یک به اندازه کافی در سطح جهانی قابل رقابت نیستند.

نوآوری

در دنیای پس از کوید-19، “این یک دستورالعمل برای قدرت اقتصادی و مقاومت نیست”.
اونیل به این  گفته‌ی دروغین چنین پاسخ می‌دهد که “شوق بازآفرینی و کارآفرینی از بین رفته و باید دوباره شعله‌ور شود”.
” ما می‌دانیم که باید موتورهای جدید را برای رشد روشن کنیم و این، برای استرالیا، به معنای نوآوری، فن‌آوری ،علم و تولید است.” او همچنین اشاره کرد که به غیر از این مسائل موجود، این کشور باید با بهره‌گیری از بحران‌های آب‌وهوایی، یک فرصت نوآوری ایجاد کند که برای سرمایه‌گذاران ملی آنقدر ارزشمند باشد که بتوانند در آن سرمایه‌گذاری کنند. اما اگر تکنولوژی و نوآوری، اقتصاد را تقویت کنند، استرالیا نیازمند اصلاحات مهاجرتی خواهد‌بود.
اونیل گفت: “مهاجرت، همواره یکی از ارکان اصلی در تاریخ ملی ما بوده‌است.”
“ما هرگز در استرالیا – استرالیای پس از استعمار – با هیچ چالشِ ملی روبرو نبوده‌ایم؛ از طرفی، از نظر اقتصادی نیز بدون تحمل فشار زیادی، نتوانسته‌ایم تغییری پایدار ایجاد کنیم.”
 با این حال او گفت، در حال حاضر، بیشتر از اینکه افراد به استرالیا مهاجرت کنند، تعداد بیشتری درحال ترک استرالیا هستند و این برای اولین بار در سال  ١٩٤٦اتفاق افتاد و تا کنون ادامه داشته‌است.
استدلال اونیل بر این قرار است که ورود به استرالیا به عنوان یک مهاجر موقت و غیر ماهر، آسان‌تر است از یک مهاجر دائمی ماهر بودن.

 

مهاجرت متخصصان و تاثیر آن بر کسب و کار

از سال ۲۰۰۵ تا کنون شمار مهاجران ماهر تقریبا ثابت مانده است، درحالیکه شمار مهاجران غیر ماهرِ موقت حدود ۲۵۰ درصد افزایش ‌یافته‌است. در اینجا افزود که این مسئله برای رشد اقتصادی، مساعد نیست.
طبق گفته اونیل، امروزه بیش از نیمی از موفق‌ترین شرکت‌های فن‌آوری در آمریکا، توسط مهاجران شروع به کار کرده‌اند.

 افراد بسیار ماهر می‌توانند عملکرد هر کسی را که در اطرافشان هست را بالا ببرند. او ادامه داد: “آن‌ها می‌توانند به شرکت‌هایی که در استرالیا مستقر هستند، کمک کنند تا به کلاس جهانی تبدیل شوند و شرکت‌های نوآوری خود را راه‌اندازی کنند که گنجایش استخدام صدها استرالیایی را دارد.”

“با این وجود افرادی با این مهارت‌های منحصر به فرد، اگر بتوانند به استرالیا راه پیدا كنند، تقریباً هیچ راهی برای ماندن در اینجا نخواهند داشت. پس چگونه این امر به نفع منافع ملی ما است؟ “

30 فروردین 1400
کلار اونیل(Clare O’Neil) نوآوری - و مهاجرت - ، کلید بهبودی بعد از کوید-19 (COVID-19) است.

نوآوری و مهاجرت ، کلید بهبودی بعد از کوید-19 است

سرمایه‌گذاری در نوآوری و فناوری، کلیدی است برای رشد اقتصادی پس از به اتمام رسیدن دوران همه‌گیر شدن بیماری است – و مهاجرت نیز کلید تقویت […]
ورود