30 فروردین 1400

نوآوری و مهاجرت ، کلید بهبودی بعد از کوید-19 است

سرمایه‌گذاری در نوآوری و فناوری، کلیدی است برای رشد اقتصادی پس از به اتمام رسیدن دوران همه‌گیر شدن بیماری است – و مهاجرت نیز کلید تقویت […]
22 دی 1399

تامین سرمایه استارتاپ‌ ها در بحران کووید 19

در حال حاضر چندین ماه از شروع بحران کووید 19 می‌گذرد و چند ماه است که در کشور خود حبس شده‌ایم. این‌طور که به نظر می‌رسد […]