16 فروردین 1400

منتور استارتاپ و کمبود آن ؛ ضعف بزرگ اکوسیستم استارتاپی

شتابدهنده مجازی وینوهاب می‌خواهد شرایط را برای ارائه همه خدمات مورد نیاز یک استارتاپ به صورت غیرحضوری فراهم کند. به گفته مدیرعامل این مرکز، یکی از […]